Hamiline Yazılı Hisse Senedi

hamiline yazili hisse senedi

Hamiline yazılı hisse senedi basım aşaması; Hisse senetlerinizi şirketinizin sermaye bilgilerinizi ve nominal değerini nama veya hamiline mi yazılı olduğunu öğrendikten sonra tasarım aşamasını geçiyoruz. Özel giyoş desen uygulamasından sonra kağıt seçimini yapıyor ve tasarım onayı alındıktan sonra basım işlemine geçiyoruz.

41666 300x212 - Hamiline Yazılı Hisse SenediGüvenlik uygulamaları sizin ihtiyacınız doğrultusunda Hisse Senetleri & Pay senetlerinize uyguluyoruz, bununla ilgili detayları size telefonda bilgi olarak verilecektir.
Mesa Matbaa Kıymetli Evrak Basım Hizmetleri Hızlı İletişim Hattı: 0535 595 89 54

Pay senedi basımı hakkında uzmanlaşmış matbaamız, size ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir, hemen arayın pay senetlerinizi basıp firmanıza teslim edelim.

Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senedi ayrımı

Bu ayırımın önemi hisse senetlerinin devir işlemlerinde ortaya çıkmaktadır. Hamiline yazılı hisselerde devir işlemi testimle tamamlanırken, nama yazılı hisselerin devir işlemlerinde ayrı kaynaklar nedeniyle devir ciro edilmiş senedin devir alana teslimi ve şirketi pay defterine kaydedilmesi ile mümkün olmaktadır.

Hisse Senedi: Bir anonim şirketin sermayesinin birbirine eşit paylardan bir parçasını temsil eden ve kanuni şekil şartla­rına uygun olarak düzenlenen, hukuken kıymetli evrak hük­münde bir belgedir.

‘Türk Ticaret Kanununun 413. madde hükmüne göre nam’ a ve hamiline yazılı hisse senetlerinde bulunması gerekli husus­lar şunlardır:

. Şirketin unvanı, Esas Sermaye Miktar, Şirketin Tescil Tarihi, Senedin Türü (Nam’a, Hamiline, Adi kurucu vs.), Senedin itibari değeri.

– hamiline yazılı hisse senedinde sermayenin tamamını ödenmesi şarttır, ve sermayenin ödendiği tarihten 3 ay sonraya kadar pay senedi basımı zorunludur.

Matbaamız tüm Türkiye’ye hizmet vermektedir.
hisse senedi basımını yüksek güvenlikli olarak Kocaeli ve tüm illerde hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Bastırılmazsa Ne Olur ?

Peki hamiline pay senetleri bastırılmazsa yeni Türk Ticaret Kanunu’nda herhangi bir cezai sorumluluk var mı ?

Kanunun suçlar ve cezaları gösteren 562’nci maddesinde, hamiline pay senetlerinin bastırılmasını konu edinen 486/2’nci maddeyle ilgili bir ceza yok yanılmıyorsam.

Fakat 553’ncü maddeye gereği kurucu ortaklar, yönetim kurulu üyeleri, şirket yöneticileri ve tasfiye memurları kanundan gerektirdiği sorumluluklarını ihlal etmeleri halinde şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına verebilecekleri zarardan sorumlular.

Bu pencereden baktığımızda pay senetlerinin çıkarılmaması nedeniyle hissedarlar bir kayba uğrarsa, yönetim kuruluna ve şirkete karşı dava açmalarının mümkün olabileceğini düşünüyoruz.

Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırmak Bir Zorunluluk

Evet, yukarıya aldığım 486’ncı madde 2’nci fıkranın birinci cümlesinden anlaşılacağı gibi, hamiline yazılı hisse senetlerinin, ya da yeni Türk Ticaret Kanunu ifadesiyle pay senetlerinin, pay bedelinin tamamen ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde bastırılarak pay sahiplerine dağıtılması gerekiyor.

Hamiline pay senetlerinin bastırılmasıyla ilgili kararı, Anonim şirket yönetim kurulunun tescil ve ilan ettirmesi gerekiyor.

Bir ayrıntı, pay senetlerinin bastırılması için verilen bu üç aylık zaman zarfında ilmühaber çıkarılması da mümkün. Yani bu üç ay içinde pay senetleri bastırılıncaya kadar ilmühaber bastırılabilir. Ancak ilmühaberlere nama yazılı pay senetleriyle ilgili hükümler uygulanır.

Şimdi burada aklıma bir kaç soru geliyor.

  • Hamiline hisse senedi bastırılma zorunluluğu, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 01 Temmuz 2012 tarihinden sonra kurulan /kurulacak şirketler için mi zorunlu ?
  • Yürürlük tarihinden önce kurulan şirketlerin, bedeli tamamen ödenmiş hamiline yazılı payları için bu üç aylık süre hangi tarihten itibaren başlıyor?
  • Ya da kanunun yürürlük tarihinden daha önce kurulmuş bu şirketler için sadece sermaye artırımlarında mı uygulanacak?

Kurumsal İletişim Hattı: 0535 595 89 54

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir