Hisse senedi basımı konusunda uzman tecrübelerimizle sizlere paylaşıyoruz

Pay hisse senedi basımı

Mesa Matbaa Kıymetli Evrak Basımı,
Hisse Senedi Basan Matbaa ve  3 boyutlu Hologram (Dünya hologramcılar birliği
IHMA resmi sertifika numaramız R-15239)  yüksek nitelikli ve güvenlikli Pay Senedi baskı hizmetleri vermektedir.

Alanında uzman hisse pay senedi basan maliye anlaşmalı matbaamız, şirketinizin son sermaye bilgilerine göre ve sonraki yıllarda oluşabilecek ihtiyacını göz önünde bulundurarak ve yılların bilgi birikimini kullanarak en avantajlı ve kullanılabilir şekilde dağılımını yapıp, payların hisse’darlara dağıtılması Mali Müşavirimiz denetiminde hazırlanmaktadır, tasarım ekibimizin hazırladığı nitelikli kopyalanamaz IHMA sertifikalı Dünya hologramcılar birliği belgeli kopyalnaaz garantili olarak düzenlenen çalışmalarımızı şirketinize mail yoluyla iletiyoruz.

Kopyalanamaz özelliklerdeki değerli evraklarının (Hisse Pay Senedi) üretimi için bizi
tercih eden müşterilerimize referanslarımız bölümünden ulaşabilirsiniz.

Hem görsel hemde nitelikli evraklar çıkarma konusunda alanın en çok tercih
edilen matbaamız hayal kırıklığı yaşamamanız için daha önce hizmet verdiğimiz referanslarımızdaki müşterilerimizi arayarak yapılan baskı öncesi hizmeti (Şirket pay dağılımı hakkındaki yardımlarımız ve her şirketin kendine özel durumlar hakkında soruların cevaplanması ve sonrasında onay alınarak basımı gerçekleştiriler kıymetli evrakların teslim edildikten sonraki süreçte’de desteği bırakmayıp istenilen bilgileri kendileriyle paylaşmaktayız.
Müşterilerimizden memnuniyet bilgisini arayıp öğrenebilirsiniz.
İleriki yıllarda sorun yaşamamak için değerli evraklarınızı emin ellere teslim ediniz.

Matbaamız müşterilerine hisse senedi basımında uzman Mali Müşavir denetiminde ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir.
Matbaamız tüm Türkiye’ye Pay senedi basımında profesyonel hizmet vermektedir.
Matbaamız kıymetli evrak konusunda alanında marka olmuştur,

Referanslarımızı kontrol edip herhangi bir müşterimizden baskı,
3D hologram vs. ve hizmet kalitemizi sorgulayabilirsiniz.
Arayın gerekli tüm prosedürler hakkında detaylı bilgi verelim.

Mesa Matbaa Kıymetli Evrak Basım Hizmetleri
Hızlı İletişim Hattı: 0535 595 89 54

Pay hisse senedi basan matbaa 3 boyutlu ve hologramlı baskı hizmetleri vermektedir.

Hisse Senedi Basımı için gerekli evraklar.

 • Şirketin kuruluş gazetesi
 • Kuruluştan sonra sermaye arttırılmışsa son sermaye gazetesi
 • Kuruluştan sonra ünvan ve merkez değişikliği olmussa ilgili gazeteler
 • Kuruluştan sonra tüm sermaye hareketlerinin basılması isteniyorsa ilgili gazete tarih ve sayıları
 • Nama yazılı pay senetlerinde güncel hazirun cetveli
 • Nama yazılı pay senetlerinde sermayenin tamamı ödenmemişse ödenmiş olan miktar
 • Hisse senedi basımıyla ilgili Yönetim kurulu kararı (Yönetim Kurulu Karar örneği istemeniz durumunda gönderilecektir)
 • Hamiline yazılı hisse senetlerinde YKK’nın ticaret sicilde tescili ve ilgili gazeteKafanıza takılan soru veya şirketinizle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz arayabilirsiniz.

Güvenlik Çeşitleri: Özel kopyalanamaz giyoş desen çalışması, Invisible Ink,
3 Boyutlu Hologram, Extra Patterns Printing, Gizli Ultraviole Fligran basımı, tüm paylarda özel numaratör, Hisse senetlerinin basımları özel güvenlikli ve yüksek kalitede  Baskı Tekniği ile yapılmaktadır. (Değerli evraklarınızı klasik basit baskı tekniğiyle bastırmayın)
TTK 486 madde gereği hisse senetleri kopyalamayı engelleyici işlem içermelidir.
maddesi oluşmadığında geçersiz olacağını unutmayın.
Bu konuda matbaamız kopyalanamaz olduğunu resmi taahhüt vermektedir.

Pay Hisse senedi basımında kullanılan 3 boyutlu hologramlar
Dünya Hologramcılar Birli IHMA onaylıdır. ve resmi sertifikamız mevcuttur.
Hisse senetlerimiz kopyalanmaya karşı garantilidir,
Mesa Matbaa resmi evrak basmaya yetkili bir matbaadır.
Maliye Anlaşmalı Matbaa numaramız 2516 dır.
– Yeni hologramlarımızda 100 kat büyütüldüğünde okunabilen özel pay senedi yazısı bulunmaktadır, ve bu kadar küçük bir yazı türkiyede üretilememektedir.

Matbaamız ülkemizin tüm bölgelerine hisse senedi basımı yapmaktadır,
Bursa’da hisse senedi basan matbaa olarak faaliyetimize başladık, diğer illerimiz yakında hizmete açılacaktır.

Antalya’daki müşterilerimize özel güvenlikli hologramlı pay senedi basımı ve hisse senedi basan matbaa olarak hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız.

HİSSE SENEDİ BASIM DETAYLARI
1) Özel giyoş desen çalışması
2) 3 Boyutlu 12 efektli Hologram IHMA onaylı (Resmi kopyalanamama garantili)
3) Yüksek kalite baskı tekniği (high quality printing)
6) 4+4 Renk + Extra Patterns Printing
7) Özel pay senedi kağıdı 170 gr.
8) Hisse senedi basımında eğer oluşursa bozukların imhası sıfır hata
Kalite Kontrol sistemi Pay senedi basımı

Anonim Şirketlerde Hisse Devrinin Geçerli Olması
İçin Gerekli Hukuki Şartlar ve İşlemler

Şirket hukuku uygulamasında en fazla uygulanan yöntemlerden birisi de, anonim şirketlerde hisse pay devridir. (Yazının devamı yakında eklenecektir)

KAĞIT ÇEŞİTLERİ

 • Özel Avrupa’dan ithal (fildişi color) 170 gr. pay senedi kağıdı.
 • Mor ışıkta ortaya çıkan ultraviole desenli özel seri kağıt.
 • Granit ve zenit desen özel fantazi kağıt 170 gr.

İzmir Hisse Senedi Matbaa, İstanbul Hisse Senedi Basımı Matbaa
Etiketler: Hisse Senedi Matbaa, Eskişehir pay senedi matbaa, hisse senedi örneği, hisse senedi basım fiyatları, hisse senedi basımı matbaa, nama yazılı hisse senetleri, hamiline yazılı hisse senedi, hisse senedi basan matbaa, ankara, eskişehir hisse senedi basımı, izmir hisse seendi basımı, bursa hisse senedi basan matbaa, antalya hisse senedi basan matbaa

 

Hamiline yazılı hisse senedi

Hisse Senedi & Pay Senedi Basım aşaması: Hisse Senetlerinizi & Pay Senetleriniz şirketinizin sermaye bilgilerinizi ve nominal değerini nama veya hamiline’mi yazılı olduğunu öğrendikten sonra tasarım aşamasını geçiyoruz, özel giyoş desen uygulamasından sonra kağıt seçimini yapıyor ve tasarım onayı alındıktan sonra basım işlemine geçiyoruz.

Güvenlik uygulamaları sizin ihtiyacınız doğrultusunda Hisse Senetleri & Pay senetlerinize uyguluyoruz, bununla ilgili detayları size telefonda bilgi olarak verilecektir.
Mesa Matbaa Kıymetli Evrak Basım Hizmetleri
Hızlı İletişim Hattı: 0535 595 89 54

Pay senedi basımı hakkında uzmanlaşmış matbaamız, size ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir, hemen arayın pay senetlerinizi basıp firmanıza teslim edelim.

Hamiline ve Nam’a Yazılı Hisse Senetleri ayrımı

Bu ayırımın önemi hisse senetlerinin devir işlemlerinde ortaya çıkmaktadır. Hamiline yazılı hisselerde devir işlemi testimle tamamlanırken, nama yazılı hisselerin devir işlemlerinde ayrı kaynaklar nedeniyle devir ciro edilmiş senedin devir alana teslimi ve şirketi pay defterine kaydedilmesi ile mümkün olmaktadır. hamiline yazılı hisse senedi

Hisse Senedi: Bir anonim şirketin sermayesinin birbirine eşit paylardan bir parçasını temsil eden ve kanuni şekil şartla­rına uygun olarak düzenlenen, hukuken kıymetli evrak hük­münde bir belgedir.

‘Türk Ticaret Kanununun 413. madde hükmüne göre nam’ a ve hamiline yazılı hisse senetlerinde bulunması gerekli husus­lar şunlardır:

. Şirketin Ünvanı, Esas Sermaye Miktar, Şirketin Tescil Tarihi, Senedin Türü (Nam’a, Hamiline, Adi kurucu vs.), Senedin itibari değeri.

– hamiline yazılı hisse senedinde sermayenin tamımını ödenmesi şarttır, ve sermayenin ödendiği tarihten 3 ay sonraya kadar pay senedi basımı zorunludur.

Matbaamız tüm türkiyeye hizmet vermektedir.
hisse senedi basımını yüksek güvenlikli olarak kocaeli ve tüm illerde hizmet vermeye devam etmekteyiz.

 

Nama yazılı hisse senetleri

Anonim şirketlerde ortaklık payları hisse senetlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bununla birlikte, ülkemizde çoğu anonim şirkette hisse senedi veya onun yerine geçici ilmühaber çıkarılmamaktadır. Yeni TTK’daki ifadesi ile pay senetleri sahibinin ortaklık durumunu göstermesi yanında sahibine bazı vergi avantajları sağlamaktadır. Bu gün yazımızda yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan şekliyle pay senetleri ve vergisel avantajlar üzerinde duracağız.

Hisse Senedi bastırma Bilindiği gibi, hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı hisse senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. Bedeli tamamen ödendikten sonra hamiline yazılı senetler çıkarılabilir. Kanun hükümlerine uyulmak suretiyle nama yazılı pay senetleri de hamiline yazılı hale getirilebilir. Nama yazılı hisse senetleri

Hisse senetlerinin bastırılması Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, hisse bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde hisse senetlerini bastırıp hisse sahiplerine dağıtır.

Yönetim kurulunun hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. hisse senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı hisse senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.
Ayrıca, azlık istemde bulunursa nama yazılı hisse senedi bastırılıp tüm nama yazılı hisse senedi sahiplerine dağıtılır.

Hisse Senetlerinde kullanılan hologramlar Dünya  Hologramcılar birliği IHMA onaylıdır.
ve resmi sertifikalıdır. Matbaamız nama yazılı hisse senetlerinde türkiye genelinde marka olmuştur.

Nama yazılı hisse senetlerinde uzmanlaşmış matbaamız,türkiye geneline istanbul, izmir, ankara, adana, mersin, antalya, eskişehir, adana şehirlerimize Mali Müşavir denetiminde nama ve hamiline yazılı hisse senedi basımı konularında ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hisse senedi basımı yapan matbaa

A.Ş. Yetkilisi Hisse Senedi Bastırmaya Karar verdiğinde yapması gerekenler.

Özet olarak hisse senedi basımı yeni adıyla Pay Senedi nasıl bastırılır.

Hisse senedi basımı yapan matbaalara ulaşmak artık çok kolay. Hemen google arama motoruna giriyorsunuz ve hisse senedi basan matbaa yazıyorsunuz.  işlerinizi yüksek kalite ve güvenli bir şekilde yaptırıyorsunuz.

Konusunda uzman Mali Müşavirimiz denetiminde şirket yapınızı inceleyip
ortakların paylarını son sermaye yapınıza göre şirketiniz için en uygun
şekilde bölüp size rapor halinde sunuyoruz.

Eğer bu işlem sizin tarafınızdan yapılmışsa herhangi bir sorun olup olmadığını denetleyelim.
Eğer düzeltilmesi gereken yerler var ise bunu size bildirelim.

Hisse senedi basımı işlerinizi türkiyenin tük illerine hızlı güvenilir ve güvenlikli özel baskı kullanılarak iş yerinize ulaştırıyoruz, hizmet verdiğimiz illerden bazıları Bursa hisse senedi basan matbaa, eskişehir hisse senedi basan matbaa

Hisse senedi basımı yapan firmalara ulaşmak artık çok kolay. Hemen google yada başka bir arama motoruna giriyorsunuz ve hisse senedi basımı  yazıyorsunuz. Ardından https://hissesenedibasim.com adlı sitemize girip istediğiniz gibi güvenilir bir şekilde hisse senedi basımı yaptırmanın keyfini çıkartıyorsunuz.