İntifa Senedi Basımı

intifa senedi basımı

İntifa senedi basımı, sahibine sadece malvarlık hakkı sağlayan ve pay senetlerinden farkı şirket payını temsil etmeyen değerli evrak statüsündeki senetlerdir. intifa senetleri sahiplerine pay sahipliği hakları verilmez. TTK’nın 6102 sayılı kanununda bu konu açıkça belirtilmiştir. Mesa Matbaa değerli evrak basım hizmetleri intifa senetleri basımını kıymetli evrak statisünde değerlendirmektedir.

2013823225553710 300x134 - İntifa Senedi Basımıİntifa senetleri şirket genel kurulu, ana sözleşme uyarınca veya ana sözleşmeyi değiştirerek, intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Bu intifa senetleri nama veya hamiline yazılı olabilir.

TTK m. 348, Bu maddeye göre dağıtılabilir kârdan kanunda öngörülen yedek akçe ile pay sahipleri için yüzde beş kâr payı ayrıldıktan sonra kalanın en çok onda biri intifa senetleri bağlamında kuruculara ödenir.

Kurucu İntifa Senetlerinin Çıkarılması

TTK m. 402/2, ilk ana sözleşmede yer verilmedikçe kurucular lehine intifa senetlerinin düzenlenemeyeceğini öngörmekteydi. Bu nedenle, eTTK döneminde, ilk ana sözleşmede öngörülmedikçe kurucular lehine intifa senedi çıkarılması mümkün değildi.

herangibir ana sözleşme değişikliklerinde ana sözleşmeye kurucu intifa senetleri eklenemez,

Kurucu intifa senetlerinin varlık nedeni araştırıldığında, böyle bir işlemin mümkün olamayacağı anlaşılmaktadır. Çünki kurucu intifa senedinin amacı, şirket kuruluşta emek verenlerin ödüllendirilmesi ve şirket kuruluşuna yardımların özendirilmesi.

Mesa intifa senedi basan matbaadır. Tüm değerli evrak basımlarınızda bizi güvenle arayabilirsiniz, şirketiniz için gerekli bilgileri size yılların deneyimiyle anlatalım.

Kurumsal İletişim Hattı: 0535 595 89 54

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir