Yazılar

Hamiline ve Nama Yazılı Hisse Senetleri

Hamiline Nama yazılı hisse senetleri matbaamızda yeni nesil güvenlik önlemleri kullanılarak yapılmaktadır. Tüm güvenlik önlemlerimiz özel ve kopyalanamaz .Yaptığımız işe güvendiğimizden bu konuyu yazılı olarak taahhüt etmekteyiz.

Türkiyenin tüm illerine hamiline nama yazılı hisse senedi basan matbaa olarak hizmet vermekteyiz.

Hisse senedi basımı için bizi aramanız yeterlidir.
Gerekli olan tüm bilgileri size iletelim.

Mesa Matbaa Kıymetli Evrak Basım Hizmetleri
Hızlı İletişim Hattı: 0535 595 89 54

Hamiline yazılı hisse senedi

Hisse Senedi & Pay Senedi Basım aşaması: Hisse Senetlerinizi & Pay Senetleriniz şirketinizin sermaye bilgilerinizi ve nominal değerini nama veya hamiline’mi yazılı olduğunu öğrendikten sonra tasarım aşamasını geçiyoruz, özel giyoş desen uygulamasından sonra kağıt seçimini yapıyor ve tasarım onayı alındıktan sonra basım işlemine geçiyoruz.

Güvenlik uygulamaları sizin ihtiyacınız doğrultusunda Hisse Senetleri & Pay senetlerinize uyguluyoruz, bununla ilgili detayları size telefonda bilgi olarak verilecektir.
Mesa Matbaa Kıymetli Evrak Basım Hizmetleri
Hızlı İletişim Hattı: 0535 595 89 54

Pay senedi basımı hakkında uzmanlaşmış matbaamız, size ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir, hemen arayın pay senetlerinizi basıp firmanıza teslim edelim.

Hamiline ve Nam’a Yazılı Hisse Senetleri ayrımı

Bu ayırımın önemi hisse senetlerinin devir işlemlerinde ortaya çıkmaktadır. Hamiline yazılı hisselerde devir işlemi testimle tamamlanırken, nama yazılı hisselerin devir işlemlerinde ayrı kaynaklar nedeniyle devir ciro edilmiş senedin devir alana teslimi ve şirketi pay defterine kaydedilmesi ile mümkün olmaktadır. hamiline yazılı hisse senedi

Hisse Senedi: Bir anonim şirketin sermayesinin birbirine eşit paylardan bir parçasını temsil eden ve kanuni şekil şartla­rına uygun olarak düzenlenen, hukuken kıymetli evrak hük­münde bir belgedir.

‘Türk Ticaret Kanununun 413. madde hükmüne göre nam’ a ve hamiline yazılı hisse senetlerinde bulunması gerekli husus­lar şunlardır:

. Şirketin Ünvanı, Esas Sermaye Miktar, Şirketin Tescil Tarihi, Senedin Türü (Nam’a, Hamiline, Adi kurucu vs.), Senedin itibari değeri.

– hamiline yazılı hisse senedinde sermayenin tamımını ödenmesi şarttır, ve sermayenin ödendiği tarihten 3 ay sonraya kadar pay senedi basımı zorunludur.

Matbaamız tüm türkiyeye hizmet vermektedir.
hisse senedi basımını yüksek güvenlikli olarak kocaeli ve tüm illerde hizmet vermeye devam etmekteyiz.

 

Nama yazılı hisse senetleri

Anonim şirketlerde ortaklık payları hisse senetlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bununla birlikte, ülkemizde çoğu anonim şirkette hisse senedi veya onun yerine geçici ilmühaber çıkarılmamaktadır. Yeni TTK’daki ifadesi ile pay senetleri sahibinin ortaklık durumunu göstermesi yanında sahibine bazı vergi avantajları sağlamaktadır. Bu gün yazımızda yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan şekliyle pay senetleri ve vergisel avantajlar üzerinde duracağız.

Hisse Senedi bastırma Bilindiği gibi, hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı hisse senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. Bedeli tamamen ödendikten sonra hamiline yazılı senetler çıkarılabilir. Kanun hükümlerine uyulmak suretiyle nama yazılı pay senetleri de hamiline yazılı hale getirilebilir. Nama yazılı hisse senetleri

Hisse senetlerinin bastırılması Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, hisse bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde hisse senetlerini bastırıp hisse sahiplerine dağıtır.

Yönetim kurulunun hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. hisse senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı hisse senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.
Ayrıca, azlık istemde bulunursa nama yazılı hisse senedi bastırılıp tüm nama yazılı hisse senedi sahiplerine dağıtılır.

Hisse Senetlerinde kullanılan hologramlar Dünya  Hologramcılar birliği IHMA onaylıdır.
ve resmi sertifikalıdır. Matbaamız nama yazılı hisse senetlerinde türkiye genelinde marka olmuştur.

Nama yazılı hisse senetlerinde uzmanlaşmış matbaamız,türkiye geneline istanbul, izmir, ankara, adana, mersin, antalya, eskişehir, adana şehirlerimize Mali Müşavir denetiminde nama ve hamiline yazılı hisse senedi basımı konularında ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir.

hisse senedi basımı

Mesa Matbaa Kıymetli Evrak Basımı Hizmetleri

Hisse Senedi Basımı ve detaylı bilgi için Hızlı İletişim Hattı: 0535 595 89 54

HİSSE SENEDİ & PAY SENEDİ BASIMI NASIL YAPILIR.

Şirketiniz için Hisse Senedi & Pay senedi bastırmaya karar verdiğinizde
bizi aramanız yeterlidir, uzman ekibimizle sermaye yapınıza göre yeni TTK’nın son verilerine göre payların bölünmesi ve küpürlerin dağıtılmasını profesyonel tasarım ekibimizle ve
Mali Müşavirlerimizin kontrolünde size sunduğumuz işletme hisse senedi basımı

firmaya ait giyoş yöntemiyle özel hisse senedi (pay senedi) desen çalışmamızla
tasarım aşamasını bitirip müşteriye 3 farklı tasarım örneğini mail yoluyla iletiyoruz,

gerekli düzenlemelerin ardından son aşamada Hisse Senedi için özel kağıt seçiminden
sonra güvenlik işlemlerini ve özel hologram baskı işlemlerinin ardından basımı geçiyoruz.  Son olarak özel güvenlikli darbeye dayanıklı ambalajla müşteriye teslim ediyoruz.

PAY SENEDİ VE HİSSE SENEDİ BASIMI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER.
Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde;
1) Şirket Sermayesi
2) Nominal değeri
3) Gerekli Şirket bilgileri (Detaylı bir şekilde tarafınıza bildirilecektir)
4) Hisse sahibinin ismi ve ikametgâh adresi (nama pay senetlerinde)

Hisse Senedi için kullanılan kâğıtlar
– Özel Güvenlikli Hisse Senedi Kağıdı 160 gr/m2
– İthal Dokulu Fantazi Kagıt 160 – 180 gr/m2 (Katalogtan seçebiliyorsunuz)
– Tyvek yırtılmaz, yanmaz kağıt
– Taklit edilmesi imkansız  hologramlı kağıt

HİSSE SENEDİ (PAY SENEDİ) BASIM HİKAYESİ

1) Tasarım aşaması TTK kanununun istediği biçimde hazırlanıp, şirket yetkililerine sunuluyor.
2) Özel Giyoş tekniğiyle Hisse Senedi desen seçimi yapılıyor.
3) Kıymetli evraklar için tasarlanan kağıt seçimi yapılıyor.
4) Küpür renklerinin ayrılması işlemini tamamlıyoruz.
5) Yasaya uygun numaratör basımıyla işi sonuçlandırıyoruz.
6) Darbelere dayanıklı ambalajımız sayesinde Hisse Senetleriniz güvenli bir şekilde size ulaştırılıyor.
7) Bu işlem işin aciliyetine göre 2 – 5 iş günü arasında değişebiliyor.
8) Sahteciliğe karşı özel güvenlik önlemlerimizi müşteriye görsel olarak sunuyoruz.